Regulamin Sklepu Internetowego.

 §1

Informacje Ogólne.


Właścicielem sklepu internetowego www.swiatszkla24.pl jest Firma Handlowa IGA z siedzibą w Warszawie ul. Mangalia 4 ,02-758 Warszawa NIP 684-100-04-50, REGON 370109902 zwana dalej "sklepem internetowym".

Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż szkła gospodarczego i kryształów.

§2

Składanie zamówień

 1. Informacje znajdujące się w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez ‘sklep internetowy’.
 2. Kupujący składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji ‘dodaj do koszyka’, a następnie w części zwanej „koszykiem”, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Szczegółowy opis towarów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 4. Ceną wiążącą dla kupującego i ‘sklepu internetowego’ jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu przez okres dostępności towarów. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT.
 5. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
 6. W zamówieniu kupujący wskazuje:
  • zamawiany towar,
  • imię i nazwisko lub firmę kupującego, adres na jaki ma być dostarczony towar, adres e-mail na który zostanie wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, numer telefonu       kontaktowego, dane do faktury VAT,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności.
 7. W chwili składania zamówienia kupujący zostaje poinformowany o kosztach dostawy towaru. Koszt dostawy towaru jest podany w kwocie zawierającej podatek VAT i jest uzależniony od wartości zamówienia i wybranej formy płatności oraz wagi towaru. Koszt dostawy towaru jest ponoszony przez kupującego.
 8. Dostawa towaru realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.
 9. Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności:
  • przelewem bankowym - kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru,
  • za pobraniem - w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) kupujący przy odbieraniu przesyłki płaci kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru oraz ceny towaru,
  • gotówką - płatność gotówką za dany towar jest możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru przez kupującego w  siedzibie ’sklepu internetowego’, ul. Mangalia 4 ,02-758 Warszawa, pn-pt w godz. 8-16
  • e-przelew - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

§3

Realizacja zamówienia

 

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia jest niemożliwe z powodu braku dostępności towaru, sklep internetowy informuje o tym fakcie niezwłocznie kupującego, a dodatkowo w przypadku kupujących będących konsumentami zwraca całą otrzymaną sumę pieniężną. Kupujący może zgłosić według swego wyboru zmianę terminu dostawy, zmianę bądź anulowania zamówienia.                     
 3. Towar można odebrać osobiście jeśli taka opcja została wybrana przy składaniu zamówienia. Zamówienia można odbierać w siedzibie ‘sklepu internetowego’’ ul. Mangalia 4 ,02-758 Warszawa .Kupujący powinien skontaktować się ze sklepem internetowym w celu ustalenia terminu odbioru osobistego.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kurier) na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia. Przesyłka jest ubezpieczona i oznaczona etykietą ‘uwaga szkło’’.
 5. Wysłanie towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku):
  • w przypadku płatności przelewem: do 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu internetowego
  • w przypadku płatności za pobraniem: do 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Kupujący  jest zobowiązany do:
  • zbadania towaru w obecności kuriera czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.
  • zbadania towaru w terminie 3 dni od dnia odbioru co do występowania wad jawnych pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji,
  • powiadomienia ‘’sklepu internetowego’’ o wadach jawnych lub ukrytych w terminie trzech dni od dnia ich wykrycia po rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.
  • w przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki lub taśmy zabezpieczające, ‘’sklep internetowy’’ zaleca w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze ‘’sklepem internetowym’’ w celu wyjaśnienia sprawy
 1. Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest paragon lub faktura VAT

§4
Wysyłka towaru.

 

 1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej Przesyłka jest ubezpieczona i oznaczona jako "ostrożnie szkło".
 2. Opłaty za przesyłkę wynoszą
  • Przesyłka kurieska 18,00 zł
  • Przesyłka kurieska pobraniowa 22,00 zł
 3. W przypadku zamówienia towaru na minimalną kwotę 1000 zł brutto wysyłka towaru odbywa się na koszt sklepu.
 4. Koszt przesyłki podany w sklepie internetowym dotyczy przesyłek o wadze do 30KG. W przypadku zamówienia towaru o łącznej wadze przekraczającej 30 kg koszty wysyłki wynoszą wielokrotność ceny pojedynczej paczki do 30KG .
 5. Wysyłka towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku):
  • w przypadku płatności przelewem: do 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu internetowego
  • w przypadku płatności za pobraniem: do 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
 6. Wysyłka nastepuje tylko w dni robocze.

§5

Reklamacje i zwroty

Zwrot i wymiana

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od otrzymania towaru.

Każdemu konsumentowi korzystającemu ze sklepu internetowego swiatszkla24.pl, na podstawie przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru , bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres:

Firma Handlowa IGA

02-758 Warszawa

ul. Mangalia 4

lub adres mailowy: iga.szklo@gmail.com

Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

Reklamacje i gwarancja

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe. 

Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować  wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które otrzymasz przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć kopię paragonu lub faktury VAT, dokument z dokładnym opisem usterki, swoje dane, a następnie wysłać na adres naszego sklepu, podany powyżej

Dla pewności we wszystkich sprawach związanych z reklamacjami prosimy o kontakt ze ‘’sklepem internetowym’’

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Kupujący.

 

§6

Anulowanie zamówień przyjętych do realizacji.

Sklep internetowy może anulować zamówienie, jeżeli kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji.

§7

Dane Osobowe.


Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.swiatszkla24.plsą przetwarzane przez sklep internetowy wyłącznie w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży).

Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.102)

§8


Warunkiem założenia przez Kupującego konta w sklepie internetowym www.swiatszkla24.pl jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

                                        

§9

Wszelkie uregulowania dotyczące oferowanych przez nas produktów nie ujęte w niniejszym regulaminie, będą podlegały przepisom prawa cywilnego i ustaw konsumenckich.